เครื่องช่วยหายใจแบบกลไก ถุงช่วยหายใจแบบใช้มือ และเครื่องช่วยหายใจแบบใส่ท่อช่วยหายใจ

เครื่องช่วยหายใจแบบกลไก ถุงช่วยหายใจแบบใช้มือ และเครื่องช่วยหายใจแบบใส่ท่อช่วยหายใจ

มูลค่าในตลาดนี้คือค่า ‘ประตูโรงงาน’ ซึ่งเป็นมูลค่าสินค้าที่ขายโดยผู้ผลิตหรือผู้สร้างสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ให้กับหน่วยงานอื่นๆ (รวมถึงผู้ผลิตขั้นปลาย ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก) หรือโดยตรงกับลูกค้าปลายทางมูลค่าของสินค้าในตลาดนี้รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องที่ขายโดยผู้สร้างสินค้าเครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องสูบลมเพื่อดึงอากาศเข้าและออกจากปอดของคุณ เครื่องช่วยหายใจได้รับการตั้งโปรแกรม

โดยนักบำบัดระบบทางเดินหายใจและแพทย์เพื่อควบคุมปริมาณอากาศและความถี่ในการผลักอากาศเข้าไปในปอด

เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจในปี 2565 ส่วนยุโรปตะวันตกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจภูมิภาคที่ครอบคลุมในรายงานตลาดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจได้แก่เอเชียแปซิฟิกยุโรป

ตะวันตกยุโรปตะวันออกอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาประเภทหลักของเครื่องช่วยหายใจ ได้แก่ แผนกผู้ป่วยหนัก/การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การขนส่ง/พกพา/ผู้ป่วยนอก และทารกแรกเกิด อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดจะถูกเก็บไว้ในสถานพยาบาลสำหรับทารกแรกเกิดและทารกของมนุษย์ในช่วงเดือนแรกหลังคลอด

อินเทอร์เฟซนั้นรุกรานและไม่รุกราน ผู้ใช้ปลายทางต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิก 

การดูแลที่บ้าน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอก และอื่นๆทั่วโลกมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจอย่างเร่งด่วนและเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโควิด-19 แสดงอาการโดยหลักเป็นอาการป่วยทางเดินหายใจเฉียบพลันร่วมกับโรคปอดบวม และเครื่องช่วยหายใจเป็นวิธีหลักในการรักษาแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยวิกฤต

ช่วยหรือทดแทนการทำงานของระบบทางเดินหายใจ สูบฉีดออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดสำหรับอวัยวะสำคัญ ดังนั้นคาดว่าตลาดเครื่องช่วยหายใจจะเติบโตอย่างมากพร้อมกับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ความแพร่หลายของโรคระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นกำลังขับเคลื่อนตลาดเครื่องช่วยหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ และสาเหตุอื่นๆ จะเพิ่มความต้องการเครื่องช่วยหายใจ

เครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจที่ใช้ช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ตัวอย่างเช่น ณเดือนธันวาคม 2020มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 67.9 ล้านราย ไวรัสโคโรนาติดเชื้อในปอดทำให้เกิดโรคปอดบวมและโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการหายใจของผู้ป่วย การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อที่ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดกำลังขับเคลื่อนตลาดเครื่องช่วยหายใจ

จำนวนของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องช่วยหายใจคาดว่าจะส่งผลเสียต่อตลาดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงช่องเปิดหลอดลม ปอดบวม และปอดอักเสบในโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนที่คล้ายคลึงกันซึ่งส่งผลให้การไหลเวียนของหัวใจลดลง ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร และการด้อยค่าของไต ,ด่าง.

credit: WebMeGoldAsok.com
for1sell.com
twistedregion.com
hangauthcenter.com
kayseriveterinerklinigi.com
qualitywebcode.com
makikidsshop.com
jeannettecezanne.com
brosbeforeblogs.com
sellyourartkeepyoursoul.com