การประชุม UN Asia-Pacific ช่วยส่งเสริมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อต่อต้านการว่างงาน

การประชุม UN Asia-Pacific ช่วยส่งเสริมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อต่อต้านการว่างงาน

Shamshad Akhtar เลขาธิการบริหารของ ESCAP กล่าวว่า “วันนี้เราเฉลิมฉลองคนหนุ่มสาว ในขณะที่ยืนยันความมุ่งมั่นของเราต่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาและคนรุ่นต่อไปในอนาคต” Shamshad Akhtar เลขาธิการบริหารของ ESCAP กล่าว“หากไม่มีเยาวชนที่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา เราจะไม่สามารถก้าวหน้าหรือสร้างอนาคตที่เราต้องการได้” นางอัคตาร์กล่าว “การดึงศักยภาพของเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดชะตากรรมร่วมกัน เนื่องจากพวกเขาเป็นแหล่งความคิด พรสวรรค์ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ

“วาระเยาวชนที่มีพลวัตมีความสำคัญต่อการประกันความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี 2558”

เธอกล่าวจากข้อมูลของ ESCAP คนหนุ่มสาววัยทำงาน 80 ล้านคนในภูมิภาคนี้ตกงาน และในหลายประเทศเยาวชนมีแนวโน้มที่จะตกงานมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 7 เท่า“ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพียงพอ พวกเขาหลายคนถูกบังคับให้เข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความเสี่ยงสูงและเปราะบาง ในขณะที่คนอื่นๆ เลิกหางานไปพร้อมกัน”

 เอสแคปกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกในวันนี้เมื่อตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ องค์การสหประชาชาติได้นำผู้เข้าร่วม 300 คนจากทุกภาคส่วนของสังคมและจากกว่า 40 ประเทศมาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในสัปดาห์นี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และกลยุทธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในวาระการพัฒนาหลังปี 2558 และ เพื่อสร้างเครือข่ายบริการเยาวชนข้ามภูมิภาคและข้ามวัฒนธรรมในภูมิภาคหลังจากการอภิปรายเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมได้จัดตั้ง Asia-Pacific Peace Service Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวทั่วภูมิภาคที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการชุมชนผ่านอาสาสมัคร

ในบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมบางกอกฟอรัม ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาเยาวชน ภาคประชาสังคม ภาคีการพัฒนา และภาคเอกชน ซึ่งเข้าร่วมการโต้วาทีและการอภิปรายอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในภาคส่วนสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การรับมือภัยพิบัติ สันติภาพ และ การพัฒนาผู้ประกอบการและการศึกษา

ESCAP กล่าวว่าจะมีการจัดเตรียมรายงานหลังการประชุมและผู้ร่วมประชุมเพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด การค้นพบที่สำคัญ ผลลัพธ์ และคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปของอาสาสมัครเยาวชนทั่วทั้งภูมิภาค ESCAP กล่าว

ESCAP เป็นหน่วยพัฒนาระดับภูมิภาคของสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 53 ประเทศและสมาชิกสมทบ 9 ประเทศ มีประชากร 4.1 พันล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรโลก สิ่งนี้ทำให้ ESCAP เป็นคณะกรรมการระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมมากที่สุดในห้าคณะกรรมาธิการสหประชาชาติประชาชนมากกว่า 2,700 คนถูกบังคับให้ออกจากบ้าน และอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการยืนยันให้หลบหนีเข้าไปยังชายแดนจีน ตามรายงานของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ( OCHA )

ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มเติมจากจำนวนกว่า 100,000 คนที่ต้องพลัดถิ่น นับตั้งแต่การสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและกลุ่มกบฏคะฉิ่นเริ่มขึ้นเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว การสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนเมษายนนี้ในเมืองมานวินจี รัฐกะฉิ่นทางตอนใต้ ทำให้การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวถูกจำกัดโดยนักมนุษยธรรม

credit : alliancerecordscopenhagen.com
albuterol1s1.com
antipastiscooterclub.com
libertyandgracerts.com
dessertnoir.com
sagebrushcantinaculvercity.com
xogingersnapps.com
sangbackyeo.com
mylevitraguidepricer.com
doverunitedsoccer.com